V E S S E L S
Leslie Tucker V E S S E L S PHOTO-COMPOSITE PRINTED ON ENDURA METALLIC CHROMOGENIC PAPER
"GUSTLE"
2020
PHOTO-COMPOSITE PRINTED ON ENDURA METALLIC CHROMOGENIC PAPER
43 X 40 INCHES

EDITION OF 10

Leslie Tucker V E S S E L S
DETAIL: "GUSTLE"
Leslie Tucker V E S S E L S PHOTO-COMPOSITE PRINTED ON ENDURA METALLIC CHROMOGENIC PAPER
"AMERICAN DREAM"
2019
PHOTO-COMPOSITE PRINTED ON ENDURA METALLIC CHROMOGENIC PAPER
43 X 40 INCHES

EDITION OF 10
Leslie Tucker V E S S E L S
DETAIL: "AMERICAN DREAM"
Leslie Tucker V E S S E L S PHOTO-COMPOSITE PRINTED ON ENDURA METALLIC CHROMOGENIC PAPER
"LUSHY"
2020
PHOTO-COMPOSITE PRINTED ON ENDURA METALLIC CHROMOGENIC PAPER
43 X 40 INCHES

EDITION OF 10
Leslie Tucker V E S S E L S
DETAIL: "LUSHY"